Dofinansowanie NFZ

Dofinansowanie NFZ

Ka┼╝dy ubezpieczony mo┼╝e skorzysta─ç z dofinansowania NFZ na okre┼Ťlone wyroby medyczne. Proces uzyskania refundacji, w zale┼╝no┼Ťci od typu wyrobu, opisujemy poni┼╝ej w kilku prostych krokach. 

 

Infolinia refundacyjna
Zadzwo┼ä pod numer 455 455 015 i zamów wyroby medyczne Seni do domu!

Zmiany od 1.01.2024r.

1 stycznia 2024 r. wchodzi w ┼╝ycie rozporz─ůdzenie ministra zdrowia z dnia 13 pa┼║dziernika 2023 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które wprowadza now─ů numeracj─Ö wyrobów wed┼éug kodów, a nie jak dotychczas liczb porz─ůdkowych. W rozporz─ůdzeniu dodano równie┼╝ nowe wyroby medyczne, za┼Ť w przypadku niektórych wyrobów zmieniono limity finansowania oraz udzia┼é pacjenta w tym limicie (m.in. protez, ortez, wyrobów ch┼éonnych i sprz─Ötu stomijnego).

W przypadku, gdy zlecenie zosta┼éo zweryfikowane pozytywnie w 2023 r., a pobranie do realizacji b─Ödzie mia┼éo miejsce w 2024 r., to podczas weryfikacji zlecenia na etapie pobrania do realizacji zostanie wyznaczony nowy kod wyrobu medycznego wynikaj─ůcy z mapowania zlecenia.

Gdy pacjent b─Ödzie chcia┼é zrealizowa─ç w 2024 r. zlecenie wystawione w 2023 r. na wyrób medyczny o kodzie P.100, ┼Ťwiadczeniodawcy pobieraj─ůcemu zlecenie do realizacji w systemie eZWM wy┼Ťwietli si─Ö kod Y.06.01 wynikaj─ůcy z nowego rozporz─ůdzenia. Natomiast je┼Ťli zlecenie zosta┼éo pobrane do realizacji w 2023 r., a wydanie wyrobu nast─ůpi dopiero w 2024 r., ┼Ťwiadczeniodawca powinien wycofa─ç dokument pobrania i nast─Öpnie pobra─ç je ponownie z dat─ů pobrania ju┼╝ na 2024 r.

Zlecenia wystawione b─ůd┼║ wystawione i potwierdzone z kodów: J.39, L48-L50, L53, M59, M60 ZACHOWUJ─ä WA┼╗NO┼Ü─ć i s─ů realizowane na dotychczasowych zasadach.

ISTOTNE ZMIANY W DOFINANSOWANIU PIELUCHOMAJTEK:

 • wzrost dofinansowania NFZ dla pacjentów powy┼╝ej 18 r.┼╝. z 70% na 80% limitu
 • wzrost dofinansowania NFZ dla pacjentów poni┼╝ej 18 r.┼╝. z 70% na 90% limitu.
 • obni┼╝enie minimalnej ch┼éonno┼Ťci z 450g na 350g.

 

 

Wyroby medyczne to szeroka kategoria produktów, s─ů to np. wózki inwalidzkie, ró┼╝nego rodzaju protezy, materace przeciwodle┼╝ynowe, laski i kule, a tak┼╝e pieluchomajtki, cewniki czy sprz─Öt stomijny.

W ramach okre┼Ťlonych limitów i ubezpieczenia zdrowotnego mo┼╝na ubiega─ç si─Ö o refundacj─Ö zakupu wyrobów medycznych. Sprawd┼║, jak to zrobi─ç!

Dofinansowanie wyrobów medycznych

Zakup wyrobów medycznych mo┼╝e by─ç nawet w 100 proc. dofinansowany z NFZ. ┼╗eby otrzyma─ç takie wsparcie, niezb─Ödne jest zlecenie. Wystawia je lekarz (w tym lekarz POZ), piel─Ögniarka, po┼éo┼╝na, felczer lub fizjoterapeuta. Obowi─ůzuje te┼╝ zasada specjalizacji, czyli np. zlecenie na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.

I. Cykliczne ┼Ťrodki pomocnicze (wyroby ch┼éonne, cewniki do odsysania, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, wyroby stomijne)

1. Udaj si─Ö do lekarza POZ lub skontaktuj si─Ö telefonicznie w ramach teleporady. Podczas wizyty lekarskiej uzyskasz nowy druk zlecenia, na którym widnieje unikalny numer identyfikacyjny (lewy górny róg zlecenia).

Wybieraj─ůc opcj─Ö teleporady nie otrzymasz zlecenia w formie papierowej. Tak jak w przypadku e-recepty otrzymasz jedynie unikalny numer identyfikacyjny.

Pami─Ötaj, ┼╝e mo┼╝esz poprosi─ç lekarza o wystawienie zlecenia na wi─Öcej ni┼╝ jeden miesi─ůc (maksymalnie 6 miesi─Öcy). Wówczas przez ca┼éy okres wa┼╝no┼Ťci zlecenia b─Ödziesz móg┼é je realizowa─ç w wybranej sieci sklepów medycznych bez konieczno┼Ťci comiesi─Öcznej wizyty u lekarza lub teleporady.

 

2. Wraz z drukiem zlecenia lub zapisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz numerem PESEL pacjenta udaj si─Ö do sklepu medycznego i odbierz refundowane ┼Ťrodki pomocnicze.

 

II. Środki pomocnicze niecykliczne oraz przedmioty ortopedyczne

1. Podobnie jak w przypadku ┼Ťrodków cyklicznych refundacja ┼Ťrodków niecyklicznych oraz przedmiotów ortopedycznych odbywa si─Ö na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza POZ, teleporady lub lekarza posiadaj─ůcego specjalizacj─Ö w dziedzinie np. chirurgii ogólnej, chirurgii dzieci─Öcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dzieci─Öcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, po┼éo┼╝nictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dzieci─Öcej, urologii, urologii dzieci─Öcej. Osoby uprawnione do wystawiania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne okre┼Ťla rozporz─ůdzenie MZ  w sprawie wyrobów medycznych (przydatne linki). 

2. Wraz z drukiem zlecenia lub zapisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym zlecenia oraz numerem PESEL pacjenta udaj si─Ö do sklepu medycznego w celu odbioru refundowanego zaopatrzenia.

 

W sytuacji, gdy lekarz wystawi zlecenie bez pozytywnej weryfikacji elektronicznej systemu NFZ popro┼Ť o pomoc w jego potwierdzeniu doradc─Ö w sklepie medycznym lub samodzielnie udaj si─Ö do w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Masz pytania? - napisz do najbli┼╝szego sklepu - nasi sprzedawcy wyja┼Ťni─ů Ci dok┼éadnie ka┼╝dy krok.

 

Co to jest dofinansowanie?


Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprz─Ötu, przyrz─ůdów i urz─ůdze┼ä wspieraj─ůcych funkcjonowanie i rehabilitacj─Ö osób niepe┼énosprawnych. 

Przedmioty ortopedyczne to przyrz─ůdy niezb─Ödne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepe┼énosprawnej, np. kule, wózki inwalidzkie, balkoniki.

┼Ürodki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu u┼éatwiaj─ů funkcjonowanie osoby niepe┼énosprawnej w ┼Ťrodowisku spo┼éecznym np. pieluchomajtki, cewniki, protezy piersi, peruki.

 

Co to s─ů wyroby medyczne?
 

Wyroby medyczne:

 • cykliczne np. pieluchomajtki, cewniki, sprz─Öt stomijny
 • niecykliczne np. protezy piersi, peruki,  aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki.

Ubezpieczonym pacjentom  przys┼éuguje dofinansowanie do wyrobów medycznych.

Mo┼╝na uzyska─ç dofinansowanie ze ┼Ťrodków Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymuj─ůc zlecenie na zaopatrzenie wystawione przez uprawnion─ů osob─Ö. Szczegó┼éy okre┼Ťla rozporz─ůdzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

Komu przysługuje dofinansowanie?


Nie ka┼╝dy pacjent z nietrzymaniem moczu mo┼╝e otrzyma─ç zlecenie na wyroby ch┼éonne. 

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 pa┼║dziernika 2022 r. zmieniaj─ůcego rozporz─ůdzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie refundacja przys┼éuguje w przypadku:

 • choroby nowotworowej przebiegaj─ůcej w postaci owrzodzia┼éych lub krwawi─ůcych guzów krocza lub okolicy krzy┼╝owej
 • przetok nowotworowych lub popromiennych
 • nietrzymania moczu lub stolca b─Öd─ůcego nast─Öpstwem chorób nowotworowych
 • powik┼éa┼ä po leczeniu chorób nowotworowych
 • neurogennego lub nieneurogennego nietrzymania moczu lub stolca (z wy┼é─ůczeniem wysi┼ékowego nietrzymania moczu) po┼é─ůczonego z wyst─Öpowaniem CO NAJMNIEJ jednej z poni┼╝szych chorób, takich jak:
 • g┼é─Öbokie upo┼Ťledzenie umys┼éowe
 • zespo┼éy ot─Öpienne o ró┼╝nej przyczynie
 • wady wrodzone i choroby uk┼éadu nerwowego lub trwa┼ée uszkodzenie o┼Ťrodkowego uk┼éadu nerwowego
 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie uk┼éadu pokarmowego

 

Jakie s─ů limity dofinansowania?


Dofinansowanie na wyroby ch┼éonne podlega kilku istotnym wytycznym. Jednym z najwa┼╝niejszych jest maksymalna suma, któr─ů NFZ mo┼╝e odda─ç pacjentowi za zakupy wyrobów medycznych. Kwota dofinansowania zale┼╝y zarówno od rodzaju ┼Ťrodka pomocniczego, jak i od uprawnie┼ä, które posiada pacjent. 

W styczniu 2023 roku wesz┼éy w ┼╝ycie nowe, korzystne dla pacjenta przepisy refundacyjne podwy┼╝szaj─ůce maksymaln─ů kwot─Ö dofinansowania na wybrane produkty ch┼éonne.

Progi finansowania NFZ ze wzgl─Ödu na ch┼éonno┼Ť─ç produktu przedstawiaj─ů si─Ö nast─Öpuj─ůco:

 • 1 z┼é - ch┼éonno┼Ť─ç wyrobów do 350 gramów,
 • 1,7 z┼é - minimalna ch┼éonno┼Ť─ç 1000 gramów w przypadku majtek ch┼éonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych,
 • 2,3 z┼é - minimalna ch┼éonno┼Ť─ç 1400 gramów w przypadku majtek ch┼éonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch.

 

Ile wynosi kwota dofinansowania?

 

Kwota dofinansowania na poziomie 100% przys┼éuguje bardzo ma┼éej grupie pacjentów - inwalidom wojskowym, inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym. 

Kwota dofinansowania na poziomie 70% przysługuje wszystkim pozostałym osobom uprawnionym do otrzymania refundacji i tak jak w poprzednim przypadku jest zależna od rodzaju wyrobu:

 • 0,7 z┼é - ch┼éonno┼Ť─ç wyrobów do 450g,
 • 1,19 z┼é - minimalna ch┼éonno┼Ť─ç 1000 gramów w przypadku majtek ch┼éonnych oraz 1400 gramów w przypadku pieluchomajtek i pieluch anatomicznych
 • 1,61 z┼é - minimalna ch┼éonno┼Ť─ç 1400 gramów w przypadku majtek ch┼éonnych oraz 2500 gramów w przypadku pieluch

Uwaga! Od 1.01.2024 zmienia si─Ö kwota w dofinansowaniu pieluchomajtek!

 • wzrost dofinansowania NFZ dla pacjentów powy┼╝ej 18 r.┼╝. z 70% na 80% limitu
 • wzrost dofinansowania NFZ dla pacjentów poni┼╝ej 18 r.┼╝. z 70% na 90% limitu.
 • obni┼╝enie minimalnej ch┼éonno┼Ťci z 450g na 350g

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania wylicza si─Ö zawsze do limitu, a nie do wysoko┼Ťci kwoty produktu!

 

Kto może otrzymać wyroby medyczne bezpłatnie?


Prawo do bezp┼éatnego nabycia wyrobów medycznych (do wysoko┼Ťci limitu) przys┼éuguje:

 • inwalidom wojennym 
 • inwalidom wojskowym
 • osobom represjonowanym
 • niewidomym ofiarom dzia┼éa┼ä wojennych
 • uprawnionym ┼╝o┼énierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zada┼ä poza granicami pa┼ästwa

 

Jak uzyska─ç dofinansowanie?

 

Otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne przebiega w 2 krokach: 

 

 • w pierwszej kolejno┼Ťci nale┼╝y uda─ç si─Ö do lekarza lub innej osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia. Pacjenci, którzy nie maj─ů mo┼╝liwo┼Ťci skonsultowania si─Ö z lekarzem osobi┼Ťcie, mog─ů skorzysta─ç z teleporady. 
 • drugim krokiem  jest zakup wyrobów. Punkt sprzeda┼╝y poprosi o numer zlecenia i PESEL pacjenta. Nie ma konieczno┼Ťci, aby pacjent zrealizowa┼é zlecenie osobi┼Ťcie - mo┼╝e zrobi─ç to za niego jego opiekun lub inna osoba. 

 

Zlecenia w formie papierowej obowi─ůzywa┼éy tylko do ko┼äca czerwca 2023 r. Od 1 lipca 2023 r. obowi─ůzuj─ů wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej.

Od 1 lipca 2023 roku obowi─ůzuj─ů nowe wzory zlece┼ä na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlece┼ä naprawy wyrobu medycznego. Je┼Ťli Twoje zlecenie zosta┼éo wystawione i potwierdzone lub cz─Ö┼Ťciowo zrealizowane przed 1 lipca, jest nadal wa┼╝ne.

Do realizacji zlece┼ä refundacyjnych uprawnione s─ů apteki, punkty apteczne oraz sklepy medyczne.

Elektroniczna forma zlece┼ä na wyroby medyczne

Pojawi┼éa si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç wystawiania w instytucji uprawnionej ( jednostki s┼éu┼╝by zdrowia) e-zlecenia, czyli zlecenie elektroniczne. Jest ono podobne do e-recepty.

Czym jest e-zlecenie?

Swoje e-zlecenie znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta w zak┼éadce „Apteczka”. Zobaczysz tutaj:

 • zlecenia na wyroby medyczne wraz z informacj─ů, na jakim s─ů etapie (np. cz─Ö┼Ťciowo zrealizowane, odrzucone)

 • wyroby medyczne, czyli list─Ö zrealizowanych wyrobów medycznych, na które wystawiane by┼éy papierowe zlecenia.

Mo┼╝esz przeszukiwa─ç list─Ö swoich e-zlece┼ä na wyroby medyczne. 

E-zlecenie to dokument elektroniczny, który osoba wystawiaj─ůca zlecenie podpisuje w systemie podpisem cyfrowym (np. podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, podpisem elektronicznym).

Informacje o wystawionym e-zleceniu otrzymasz w postaci:

 • sms-a, e-maila z 4-cyfrowym kodem dost─Öpu ewentualnie identyfikatorem zlecenia

lub

 • druku informacyjnego – mo┼╝e go wydrukowa─ç lekarz podczas wizyty.

Bezp┼éatny sms lub e-mail dostaniesz tylko wtedy, gdy na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zak┼éadce „moje konto” poda┼ée┼Ť swój numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Je┼Ťli nie posiadasz numeru PESEL lub nie korzystasz z IKP, osoba wystawiaj─ůca zlecenie ma obowi─ůzek przekaza─ç Ci druk informacyjny.

Jak zrealizujesz e-zlecenie?

Je┼Ťli chcesz zrealizowa─ç e-zlecenie, podaj w sklepie medycznym lub aptece:

 • numer PESEL oraz kod dost─Öpu (PIN) potencjalnie identyfikator zlecenia

lub

 • druk informacyjny otrzymany podczas wizyty.

Nie musisz posiada─ç wydrukowanego zlecenia.

Je┼Ťli nie masz e-zlecenia?

Od 1 pa┼║dziernika 2023 r. obowi─ůzuje wystawianie zlece┼ä na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlece┼ä naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia). NFZ dopuszcza sytuacje, w których osoba uprawniona do wystawiania e-zlece┼ä nie b─Ödzie mia┼éa mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z no┼Ťników elektronicznych, w takich sytuacjach w dalszym ci─ůgu b─Ödzie mo┼╝liwe po┼Ťwiadczenie uprawnie┼ä bezpo┼Ťrednio w oddziale NFZ b─ůd┼║ za po┼Ťrednictwem skanu lub faksu.

Okres wa┼╝no┼Ťci zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne przys┼éuguj─ůce comiesi─Öcznie mo┼╝e by─ç wypisane na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝:

 • 12 kolejnych miesi─Öcy, je┼Ťli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania

 • 6 kolejnych miesi─Öcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ

 • Zlecenia niecykliczne ( np. na wózki inwalidzkie, ortezy, materace i poduszki przeciwodle┼╝ynowe ) s─ů wa┼╝ne przez rok od daty wystawienia

Nie zrealizujesz zlecenia za miesi─ůce, które ju┼╝ up┼éyn─Ö┼éy lub przed miesi─ůcem, którego dotyczy w przypadku zlece┼ä na kilka miesi─Öcy. W przypadku wyrobów medycznych cyklicznych mo┼╝liwy jest tylko i wy┼é─ůcznie jednorazowy zakup ┼Ťrodków w jednym miesi─ůcu 

Gdzie mo┼╝na kupi─ç wyroby medyczne?


W sklepach medycznych Zdrowie realizowane s─ů zlecenia na wyroby medyczne. 

Wystarczy przyj┼Ť─ç do najbli┼╝szego sklepu: (lista sklepów Zdrowie)

Realizujemy równie┼╝ zlecenia poprzez infolini─Ö 455 455 015 (dawniej 056 612 33 35) oraz za pomoc─ů maila. Wystarczy do nas napisa─ç na adres: infolinia.ref@tzmo-global.com

W aptekach, punktach aptecznych równie┼╝ realizowane s─ů wnioski na wyroby.

Środki pomocnicze niecykliczne oraz przedmioty ortopedyczne


II. Środki pomocnicze niecykliczne oraz przedmioty ortopedyczne

1. Podobnie jak w przypadku ┼Ťrodków cyklicznych refundacja ┼Ťrodków niecyklicznych oraz przedmiotów ortopedycznych odbywa si─Ö na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza posiadaj─ůcego specjalizacj─Ö w dziedzinie np. chirurgii ogólnej, chirurgii dzieci─Öcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dzieci─Öcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, po┼éo┼╝nictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dzieci─Öcej, urologii, urologii dzieci─Öcej.

2. Wraz z drukiem z lecenia lub zapisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym zlecenia oraz numerem PESEL pacjenta udaj si─Ö do sklepu medycznego w celu odbioru refundowanego zaopatrzenia.

W sytuacji, gdy lekarz wystawi zlecenie na obowi─ůzuj─ůcym dotychczas ‘starym’ druku popro┼Ť o pomoc w jego potwierdzeniu doradc─Ö w sklepie medycznym lub samodzielnie udaj si─Ö do NFZ.

 

Dofinansowanie PFRON/MOPS/PCPR


PFRON (Pa┼ästwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe┼énosprawnych) oferuje dofinansowania m.in.:

 • na zakup sprz─Ötu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i ┼Ťrodków pomocniczych,
 • na zakup wózka inwalidzkiego a tak┼╝e dotacje na zakup cz─Ö┼Ťci i wszelkie procesy naprawcze oraz usprawniaj─ůce funkcjonowanie sprz─Ötu,
 • dla osób niepe┼énosprawnych pragn─ůcych rozpocz─ů─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů,
 • dla pracodawcy który zatrudnia osob─Ö niepe┼énosprawn─ů,
 • dla asystenta osobistego osoby niepe┼énosprawnej 

Pacjenci, chc─ůcy ubiega─ç si─Ö o refundacj─Ö z PCPR na specjalistyczny sprz─Öt ortopedyczny, rehabilitacyjny, pomoce techniczne czy pokonywanie barier architektonicznych, musz─ů posiada─ç orzeczenie o niepe┼énosprawno┼Ťci. 

 

Wyró┼╝niamy 3 stopnie niepe┼énosprawno┼Ťci: 

1. Stopień lekki,

2. Stopień umiarkowany,

3. Stopień znaczny.

 

W ramach pomocy mozna si─Ö ubiega─ç m.in. o dofinansowanie do:

- protez kończyn,

- sprz─Ötu rehabilitacyjnego,

- przedmiotów ortopedycznych i ┼Ťrodków pomocniczych.

 

Wysoko┼Ť─ç dofinansowania to zwykle 70-80% (ale mo┼╝e wynosi─ç równie┼╝ wi─Öcej) kosztów ca┼éo┼Ťciowych, jest to zale┼╝ne od potrzeb i sytuacji osoby niepe┼énosprawnej a tak┼╝e od dost─Öpno┼Ťci ┼Ťrodków w Funduszu.

Takie dofinansowania mog─ů ┼é─ůczy─ç si─Ö z innymi dotacjami czy dofinansowaniami.

Mo┼╝liwo┼Ťci dla osób niepe┼énosprawnych s─ů tak┼╝e z:

 • MOPS - mo┼╝e obejmowa─ç: wynajem mieszkania, zakup leków czy zakup specjalistycznego sprz─Ötu medycznego
 • PCPR - mo┼╝e obejmowa─ç: zakup leków, sprz─Ötu rehabilitacyjnego czy sfinansowanie kosztów opieki piel─Ögniarskiej

 

Program Aktywny Samorz─ůd


Od 1.03.2024 r. ruszyły wnioski o dofinansowanie w systemie obsługi wsparcia (SOW) w obszarach pomocowych - likwidacja bariery transportowej oraz likwidacja barier w poruszaniu się.

Osoby ubiegaj─ůce:

 • nie maj─ů uko┼äczonych 16 lat,
 • b─ůd┼║ posiadaj─ů orzeczenie o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

 

W 2024 roku w sklepach medycznych Zdrowie zapewniamy wsparcie dla osób ubiegaj─ůcych si─Ö o:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i monta┼╝u oprzyrz─ůdowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci - do 16 roku ┼╝ycia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci, z dysfunkcj─ů narz─ůdu ruchu) - Kwota pomocowa do 70 000 z┼é.

2. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu si─Ö: 

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o nap─Ödzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci - do 16 roku ┼╝ycia lub osób ze znacznym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci, z dysfunkcj─ů uniemo┼╝liwiaj─ůc─ů samodzielne poruszanie si─Ö za pomoc─ů wózka inwalidzkiego o nap─Ödzie r─Öcznym) - Kwota pomocowa do 27 500 z┼é.
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawno┼Ťci technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o nap─Ödzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci - do 16 roku ┼╝ycia lub osób ze znacznym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci) - Kwota pomocowa do 3850 z┼é.
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o nap─Ödzie elektrycznym lub oprzyrz─ůdowania elektrycznego do wózka r─Öcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci - do 16 roku ┼╝ycia lub osób ze znacznym stopniem niepe┼énosprawno┼Ťci, z dysfunkcj─ů narz─ůdu ruchu powoduj─ůc─ů problemy w samodzielnym przemieszczaniu si─Ö i posiadaj─ůcych zgod─Ö lekarza specjalisty na u┼╝ytkowanie przedmiotu dofinansowania).

 

Wnioski można składać do 31.08.2024 r.

Wi─Öcej o obszarach dofinansowa┼ä przeczytasz tu: (PFRON - Aktywny Samorz─ůd)

 

 

Przydatne linki


Wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne: kliknij tutaj

Wzór zlecenia na napraw─Ö wyrobu medycznego: kliknij tutaj

Wzory o┼Ťwiadcze┼ä: kliknij tutaj

Rozporz─ůdzenie MZ w sprawie wyrobów medycznych 29.05.2017r.: kliknij tutaj

Rozporz─ůdzenie MZ zmieniaj─ůce z 27.08.2021r.: kliknij tutaj

Rozporz─ůdzenie MZ zmieniaj─ůce z 27.10.2022r.: kliknij tutaj

"Aktywny samorz─ůd” w 2024 roku: kliknij tutaj

Rozporz─ůdzenie MZ zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie kliknij tutaj

To jest wyrób medyczny.

U┼╝ywaj go zgodnie z instrukcj─ů u┼╝ywania lub etykiet─ů.

Producent: Toru┼äskie Zak┼éady Materia┼éów Opatrunkowych S.A. Podmiot prowadz─ůcy reklam─Ö: Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.

┬ę 2023 Sklepy Medyczne ZDROWIE

Ta strona korzysta z plik├│w cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przegl─ůdarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywno┼Ťci na stronie co pomaga wspiera─ç nasze dzia┼éania marketingowe i sprzeda┼╝owe, wy┼Ťwietlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowa┼ä (obejmuj─ůce Twoj─ů aktywno┼Ť─ç na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poni┼╝ej mo┼╝esz zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki, by blokowa─ç niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest operator Serwisu TZMO SA z siedzib─ů pod adresem ul. ┼╗ó┼ékiewskiego 20/16 87-100 Toru┼ä

4. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w celu:

a)      dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;

 

5.    W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta┼ée” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). „Sta┼ée” pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plików cookies:

a) Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz -  strona {{ app.request.getSchemeAndHttpHost() }} zezwala serwisowi Google Analitycs pobiera─ç pliki cookie podczas odwiedzin na stronie. Pliki te pozwalaj─ů ┼Ťledzi─ç:
- pierwsz─ů i ostatni─ů stron─Ö odwiedzan─ů przez U┼╝ytkownika i ┼é─ůczn─ů ilo┼Ť─ç Jego odwiedzin na stronie,
- ile czasu U┼╝ytkownik sp─Ödza na ka┼╝dej z podstron naszej strony,
- w jaki sposób U┼╝ytkownik odwiedza stron─Ö, np. przez jakie urz─ůdzenie, jak─ů wyszukiwark─Ö, system operacyjny, rozdzielczo┼Ť─ç ekranu,
- jak u┼╝ytkownik trafi┼é na stron─Ö, w┼é─ůcznie z informacj─ů o s┼éowie kluczowym wpisanym do wyszukiwarki, wyszukiwarce lub informacj─ů o stronie, na której u┼╝ytkownik znalaz┼é odno┼Ťnik do {{ app.request.getSchemeAndHttpHost() }}

b) identyfikacja sesji u┼╝ytkownika - session - Plik cookie wykorzystywany do identyfikacji sesji u┼╝ytkownika, wygasa wraz z opuszczeniem przez u┼╝ytkownika strony. Wykorzystywany jest do przechowywania informacji o:

- aktualnie wykorzystywanym j─Özyku strony
- dacie i godzinie odwiedzin.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy Serwisu mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika Serwisu. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plików cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.

┼║ród┼éa informacji: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wyb├│r Zatwierd┼║ wszystko