Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.
tzmo

Refundacja

Każdy ubezpieczony może skorzystać z refundacji na określone wyroby medyczne . Proces uzyskania refundacji w zależności od typu wyrobu opisujemy poniżej w kilku prostych krokach.

 

I. Cykliczne środki pomocnicze (wyroby chłonne, cewniki do odsysania, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, wyroby stomijne)

1. Udaj się do lekarza lub skontaktuj się telefonicznie w ramach teleporady. Podczas wizyty lekarskiej uzyskasz nowy druk zlecenia, na którym widnieje unikalny numer identyfikacyjne (lewy górny róg zlecenia).

Wybierając opcję teleporady nie otrzymasz zlecenia w formie papierowej. Tak jak w przypadku e-recepty otrzymasz jedynie unikalny numer identyfikacyjny.

Pamiętaj, że możesz poprosić lekarza o wystawienie zlecenia na więcej niż jeden miesiąc (maksymalnie 12 miesięcy). Wówczas przez cały okres ważności zlecenia będziesz mógł je realizować w wybranej sieci sklepów medycznych bez konieczności comiesięcznej wizyty u lekarza lub teleporady.

 

2. Wraz z drukiem zlecenia lub zapisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym oraz numerem PESEL pacjenta udaj się do sklepu medycznego i odbierz refundowane środki pomocnicze.

 

II. Środki pomocnicze niecykliczne oraz przedmioty ortopedyczne

1. Podobnie jak w przypadku środków cyklicznych refundacja środków niecyklicznych oraz przedmiotów ortopedycznych odbywa się na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie np. chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, onkologii i hematologii dziecięcej, geriatrii, ginekologii onkologicznej, położnictwa i ginekologii, neurologii, neurologii dziecięcej, urologii, urologii dziecięcej.

2. Wraz z drukiem z lecenia lub zapisanym unikalnym numerem identyfikacyjnym zlecenia oraz numerem PESEL pacjenta udaj się do sklepu medycznego w celu odbioru refundowanego zaopatrzenia.

W sytuacji, gdy lekarz wystawi zlecenie na obowiązującym dotychczas ‘starym’ druku poproś o pomoc w jego potwierdzeniu doradcę w sklepie medycznym lub samodzielnie udaj się do NFZ.

Masz pytania - napisz do najbliższego sklepu - nasi sprzedawcy wyjaśnią Ci dokładnie każdy krok.