Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.
tzmo

Środki pomocnicze niecykliczne oraz przedmioty ortopedyczne

Co to są środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne wydawane na zlecenie?

Są to wyroby medyczne, które zgodnie z . Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565) podlegają refundacji w ramach rodków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozporządzenie określa kod , nazewnictwo, limit oraz procent refundacji danego wyrobu medycznego. Rozporządzenie określa również osoby uprawnione do wystawiania zleceń ( specjalizację lekarza) oraz co jaki czas przysługuje refundacja na dany wyrób.

Jak uzyskać refundację na wyroby medyczne niecykliczne?

Udaj się do lekarza , który wypisze zlecenie na wyrób medyczny.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565)

określa jaki lekarz może wystawić zlecenie na dany sprzęt.

  •  

Z wystawionym zleceniem udaj się się do do właściwego dla swojego miejsca zameldowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ

wraz z dokumentem tożsamości aby potwierdzić zlecenie.

  •  

Z potwierdzonym zleceniem udaj się do wybranego punktu realizującego wnioski NFZ.

  •  

Zlecenie zostaje w punkcie realizacji zlecenia - jest dokumentem stanowiącym podstawę

do rozliczenia realizatora z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

 

UWAGA! Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.