Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.
tzmo
Ustawa

Ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1 lipca 2018r 

Od dnia 1 lipca 2018 r weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z tą ustawą osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  przysługują refundowane wyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania, w liczbie wskazanej w zleceniu.

Jak obliczyć limit na pieluchomajtki zgodnie z ustawą ? 

 

Nowe Rozporządzenie MZ zwiększające limit ilościowy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Dnia 31 stycznia 2018 roku ogłoszono nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2018r w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Dla pacjentów korzystających z refundacji środków pomocniczych istotną zmianą jest nowy limit ilościowy - z 60 na 90 sztuk miesięcznie. Nie ulega jednak zmianie limit cenowy. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 3 marca 2018 roku.

 

Nowa interpretacja Ministra Zdrowia dotycząca Ustawy za Życiem

Szanowni Państwo,

realizując zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne świadczeniobiorców, o których mowa w Ustawie za życiem, prosimy o przestrzeganie nowej interpretacji Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2018r. Sposób wyliczania limitu finansowego dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/minister-zdrowia-zapewnia-pacjentom-korzystne-zasady-dofinansowania-srodkow-absorpcyjnych.

Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia: „Pacjenci spełniający kryteria przyznawania wyrobów absorpcyjnych, określonych w rozporządzeniu, posiadający zaświadczenie z Ustawy za życiem - gdy potrzebują większej liczby wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, która nie jest wielokrotnością miesięcznego limitu sztuk określonego w rozporządzeniu, przysługuje im zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.”

Jak obliczyć limit na pieluchomajtki zgodnie z ustawą ?