Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.
tzmo

Nota prawna

Właściciel Serwisu

Właścicielem niniejszego Serwisu jest firma Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, KRS 0000131489.

Informacje zawarte w Serwisie

Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny w zakresie zagadnień związanych z działalnością Serwisu Medyczno-Projektowego Sp. z o.o. , a także wyrobów produkowanych przez Grupę Kapitałową TZMO oraz pozostałych wyrobów stanowiących ofertę należących do Spółki punktów detalicznych oraz użytkowy w zakresie rekrutacji i formularza kontaktowego.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży. W związku z tym nie może na ich podstawie dojść do zawarcia umowy sprzedaży.

Właściciel Serwisu może dokonać zmiany Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny.

Procedura składania zapytań poprzez formularz kontaktowy:

Rozpoczęcie korzystania z Usługi odbywa się poprzez wprowadzenie do formularza kontaktowego danych dotyczących imienia i/lub nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, jak również po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez naciśnięcie przycisku "Akceptuję" w zakresie opisanym szczegółowo w dokumencie Polityka Prywatności.

Odpowiedzialność Właściciela

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, za wszelkie działania zewnętrzne naruszające prawo i inne niezależne od Właściciela okoliczności.

Wszelkie informacje zawarte w Serwisie zostały opracowane w dobrej wierze. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść, rzetelność, dokładność i kompletność informacji na zewnętrznych stronach internetowych, do których prowadzą hiperłącza. Linki do stron zewnętrznych oznaczone są niebieskim kolorem czcionki.

Prawo właściwe

Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i we wszystkich zagadnieniach związanych z korzystaniem z Serwisu zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Prawa autorskie

Treść stron Serwisu podlega ochronie prawem autorskim i nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana bez zgody Właściciela Serwisu. Druk zawartości stron Serwisu jest możliwy wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne formy korzystania z zawartości Serwisu wymagają zgody pisemnej Właściciela Serwisu.

Ochrona znaków towarowych i nazw handlowych

Użyte w Serwisie znaki towarowe oraz nazwy handlowe podlegają ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Niedozwolone jest użycie lub zmiana ww. znaków bez uprzedniej zgody właściwej spółki Grupy Kapitałowej TZMO.

Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o. nie gwarantuje bezawaryjności i bezbłędności działania Serwisu, jak również usunięcia powstałych błędów. Nie gwarantuje również, że serwer, na którym jest umieszczony Serwis jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów.

Zastrzeżenia odnośnie zawartości

Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia w dowolnym czasie zapisów powyższej noty prawnej.