OfertaFirmaRefundacjaSklepyWypożyczalnia

telefon
01_nasi
ter_basis
dansac
mdh
kowsky
teresa
elwalk
Dane teleadresowe 

Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000131489, o kapitale zakładowym 250000zł w tym wpłacone 250000zł.
NIP: 879-21-48-017
Numer rachunku bankowego: BZ WBK O/Toruń 95 1090 1506 0000 0000 5007 8113

NIP879-21-48-017
REGON871198217
Telefon56 612 32 36
Księgowość56 612 36 58
Dział Logistyki56 612 32 45
Telemarketing56 612 35 34

56 612 35 35
56 612 32 87
723 185 718
723 185 716
56 612 32 19 (fax)

Infolinia800 154 076
56 612 32 43
56 612 34 25
723 185 723
Biuro Obsługi Refundacji723 185 720
Sklepy'nasze sklepy'

Created by "A100" Przedsięwzięcia Informatyczne