OfertaFirmaRefundacjaSklepyWypożyczalnia

telefon
01_nasi
ter_basis
dansac
mdh
kowsky
teresa
elwalk
System franczyzowy Serwisu Medyczno-Projektowego Sp. z o.o. 


FIRMA / FRANCZYZA OD:2010

Jednostki własne: 19

Jednostki franczyzowe:4

Planowana liczba jednostek franczyzowych: 10

 

KONCEPT

Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu poszukuje sprawnych partnerów biznesowych, którzy nie boją się podejmowania wyzwań. Od wielu lat prężnie działamy na rynku, a sukcesy w prowadzeniu sieci sklepów dowodzą naszej skuteczności.

Chcemy podzielić się naszą wiedzą i zainteresować prowadzoną działalnością.

Ze swojej strony gwarantujemy wdrożenie przetestowanego modelu prowadzenia biznesu opartego na podstawie własnych doświadczeń. System franczyzowy Serwisu Medyczno-Projektowego Sp. z o.o. opiera się przede wszystkim na ciągłym wsparciu franczyzobiorcy przez centralę sieci od momentu podjęcia współpracy, poprzez cały proces inwestycyjny oraz stałą opiekę podczas prowadzenia sklepu medycznego "ZDROWIE".

W ramach podjętej współpracy oferujemy:

a) korzystanie ze znaku firmowego sieci oraz know-how prowadzenia sklepu medycznego,

b) bezpłatny system szkoleń w zakresie asortymentu sklepu medycznego, technik sprzedaży, refundacji oraz systemu operacyjnego wspomagającego sprzedaż, 

c) towarowy pakiet startowy oraz pełną obsługę logistyczną przez cały okres współpracy,

d) wsparcie finansowe w adaptacji i wyposażeniu pomieszczeń sklepowych,

NAK?ADY INWESTYCYJNE

Minimum kwota inwestycyjna: od 60 000 zł

Opłata wstępna: n.d.

Opłata bieżąca: n.d.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

Tel. 723185198

Jaroslaw.jakielaszek@tzmo.com.pl

www.sklepymedyczne.pl


Created by "A100" Przedsięwzięcia Informatyczne